taumārō

taumārō, (-a, -‘ia).

1. Argue, debate.

Kua taumārō rāua ē kua karo.
They had an argument and it ended up in a row;

Kua taumārō rātou nō runga i te kai.
They argued about the food;

I taumārō‘ia ana te reira manako i roto i te ‘uipā‘anga.
That proposal has been debated by the meeting;

‘E ngā tāngata taumārō tika ai kōrua.
You two are always arguing;

Kua riro taua tuatuā ra ‘ei taumārō‘anga nā rātou.
That proposal became a bone of contention between them.

2. n. Argument, dispute.

Nō tā rāua taumārō, nō reira i karoa ai.
Because they had an argument, they were rebuked.

Leave a Reply