tau‘oa‘oa

tau‘oa‘oa. Make friends (recip.).

Kua tau‘oa‘oa rātou i tō rātou ‘ārāvei‘anga.
They made friends with one another when they met;

Kāre i pou ana te mata‘iti i tō rāua tau‘oa‘oa‘anga.
Their friendship didn’t last a year.

Leave a Reply