tautatā

tautatā,

1. v. Fight together.

Kua tautatā aua ngā puakaoā ra.
The two dogs fought each other;

‘e ngā pātireia tautatā ‘ua,
two countries that are always fighting.

2. n. Fighting together.

Nō tā rāua tautatā putuputu, nō reira rāua i ‘akatakakē‘ia ai mei te no‘o‘anga ‘okota‘i.
Because of their constant fighting, they were no longer allowed to sit on the same bench.

Leave a Reply