tāvare

tāvare, (-a, -‘ia).

1. Dupe, deceive, fool sbdy.

Nā‘au i tāvare iāia i vare ei ‘aia.
You fooled him into it;

Kua pēni‘ia taua kaingākai ta‘itō ra ‘ei tāvare i te aronga ‘oko‘oko.
The old table was given a new coat of paint to palm it off on the customers;

Kua tāvare‘ia e au te tangata tiaki toa.
I swindled the shopkeeper.

2. Distract, lull (a child with something in order to keep him/her quiet).

Tāvarea ki te meika para kia kore te ‘ape‘ape.
Give him a ripe banana to keep him from playing up.

3. Sthg given as a sop or distraction.

‘E pēpe rākau tōna tāvare i nā ei tāna auē.
She was given a doll to stop her crying.

Leave a Reply