te1

te1, part., pre-nominal (marker), definitive. Translate ‘the, a’ or sometimes by an infinitive construction.

Kua tae mai te torōka.
The truck has come;

Tei te kāinga te kava.
There is (some) liquor at home;

‘Ea‘a te tumu i pāto‘i ei koe?
Why did you object to it?

Mei te ‘ura mai rāua.
They have been to the dance;

‘Auē te kino iā koe ē!
Oh, you are nasty!

Te ro‘i iā koe!
You make me tired!

Kua ‘aere ‘aia i te tiki iā Punu.
He went to get Punu;

‘Ei tamaiti meitaki te mono i tōna ngā‘i.
It will take a good man to replace him;

‘E a‘a te pari i tā‘au rākau?
What did you use to chop that tree down?;

Kāre i te ‘anga‘anga ngaro.
It isn’t dreadfully secret.

Leave a Reply