teatea1

teatea1, intens. tea. (Be) white, pale.

Kua roa tōna maki‘anga nō reira ‘aia i teateākā ai.
She has been ill a long time, that’s why she is so very pale;

Nō te teatea iāia, nō reira rātou i ‘ākara matariki ei.
They stared at him because he was white;

‘E pona teatea tāna i ‘a‘ao mai ei.
She wore a white frock.

Leave a Reply