tei

tei, part., pre-nominal, prep..

1. At (place), in the possession of.

Tei konei au, tei kō ‘aia i pē‘i mai ei iāku ki te toka.
I was here and he was over there when he threw the stone at me;

Tei ‘ea ‘a Piri?
Where is Piri;

Tikina, tei te va‘ine.
Fetch it, the woman has it;

Tei tō‘ou manako ‘ua.
It’s entirely up to you.

2. In the act of, engaged in.

Tei te a‘a koe?
What are you doing;

Tei te a‘a koe i kite atu ei au iā koe inana‘i?
What were you doing when I saw you yesterday?;

Tei tōna no‘o‘anga ki raro i rutu ei ‘a Puku iāia.
He was just sitting down when Puku hit him;

te ngā‘i tei reira tō mātou kāinga,
the place where our home is.

Leave a Reply