terōna

terōna, n. Tax inspector, toll collector, etc.

Ko te terōna tērā.
That’s the tax inspector. (Bib.

telona)
publican.

E te au telona, e te aronga ara nei,
and publicans and sinners (Matt. 9.11).

Leave a Reply