tī koru

tī koru, n. A native bark cloth, white, formerly worn as cloak or robe on ceremonial occasions.

Kua ‘akakāka‘u rātou iāia ki te tī koru ē kua ‘akapare ki te pare ‘uru manu.
They dressed him in (a cloak of)

tī koru
and crowned him with a hat of bird’s feathers;

Mē ‘a‘ao tī koru koe i teia tuātau, ka katangia koe e te tangata.
People would laugh at you if you wore

tī koru
nowadays.

Leave a Reply