tī poro

tī poro, n. The lime tree and fruit.

Ko te tī poro i pakari tē ‘a‘aki.
Pick the limes which are ripe;

‘E vai tī poro tāku kā inu.
I‘ll have some lime juice;

Tē ‘a‘aki tī porō ra ‘aia ma te rēmene.
She is picking the limes and lemons.

Leave a Reply