tī tāpou1

tī tāpou1, (-a, -‘ia). Swoop down, rush or bear down upon.

Kua tī tāpou mai te pa‘ī rere ē kua pupu‘i ‘aere i te tangata.
The plane swooped down and fired at the people;

Kua kite atu au iāia i te tī tāpou-‘anga mai nā te kaokao, kāre rā au i manako ē kā moto ‘aia iāku.
I saw him rushing down on me from the side, but I didn’t realise he was going to punch me.

Leave a Reply