tī tī 2

tī tī 2, v.i. Produce thin, highpitched note from wooden gong drum by playing it near the end.

E tī tī i te pātē mē tae ki teia ngā‘i. Tī tī
on the drum when you get to this part.

Leave a Reply