tipi1

tipi1,

1. (-a, -‘ia). Use knife, etc., reaping, slicing or skimming action; slice, pare, cut (‘Ātiu, M.M. dial. = Rar. mātipi).

Kā tipi te tī tā ki te a‘a?
What are we going to cut the grass with?;

Tipia ā runga i te pā kaute kia tika.
Trim the top of the hibiscus hedge back level.

2. Skim (flat stone, etc.) along.

Kua tipi ‘aia i te toka para‘ā nā runga i te tai.
She sent the flat stone skimming over the surface of the sea;

Kua tipi ‘aia i te tupe i te pē‘i‘anga ē kua peke tāku ki va‘o.
He skimmed the disc along and knocked mine aside.

3. v.i. Skim along, skid out sideways (as wheel).

Nō te pateka, nō reira i tipi ei te uira o te pātikara i tōna pa‘e‘anga.
It was slippery, that’s why the wheels of his bicycle skidded out when he turned.

4. n. A knife, sickle, hook.

‘Ōmai kiāku tō tipi.
Let me have your knife;

Tē ‘akakoi tipī ra ‘aia.
He is sharpening up a knife.

Leave a Reply