tirī ngi

tirī ngi, n. Shilling.

Ko ta‘i āku tirī ngi i ‘ōake ei nāna.
I gave him a shilling;

‘E mō‘ina vai ‘ānani tirī ngi tēnā, tēia te mea ono pene.
That is a shilling bottle of orange juice, here is the sixpenny one;

Kua ‘oko tirī ngi raiti ‘aia.
He bought a shillingsworth of rice. Rua tirī ngi katoa, a florin. Nga‘uru tirī ngi pēpa, a ten shilling note.
[Eng. shilling.]

Leave a Reply