7

7, v.i. Conceive, become pregnant.

Kua tō ‘iōra taua va‘inē ra ē kua ‘ānau mai ‘e tamāroa.
The woman conceived and gave birth to a baby boy;

Mē ‘e puaka tō, nā Kaitanau.
If it’s a pregnant sow, it’s Kaitanau’s;

Kua toia e tamaroa.
There is a man-child conceived (Job 3.3).
[Pn. *too1.]

Leave a Reply