tōnā‘o, tōna a‘o

tōnā‘o, tōna a‘o. The next but one = tōna atū ra.

Kāre au i rongo i tōnā‘ō ra manako.
I didn’t hear his opinion (the man next but one). Tōnā‘o ē tōnā‘o, each his own (variously).

Kua tū takita‘i ‘iōra rātou ki runga ē kua ‘akakite i tōnā‘o ē tōnā‘o manako.
Then each of them stood up and gave his own views.

Leave a Reply