tō‘ou

tō‘ou. Your(s).

‘E ‘apinga tō‘ou i ngaro?
Have you lost something;

Tēia tō‘ou, nōku tēnā.
This is yours here, that’s mine (you’ve got there);

E kimi meitaki i tō‘ou manako.
Think carefully.

Leave a Reply