tōpiri

tōpiri, (-a, -‘ia).

1. Draw something shut, close (e.g. door), bring together, join.

Kua tōpiri koe i te kāparāta?
Have you closed the cupboard?;

E ‘aka‘oki mai koe i te tāviri mē oti te pā i te tōpiri.
Return the key when you’ve shut the door;

Kua tōpiria te ‘āua kia kore te puakatoro e ‘aere ki va‘o.
The paddock has been shut to stop the bull getting out;

Kua tōpiri au i ōku mata.
I shut my eyes;

E tōpiri koe i tō‘ou va‘a!
Shut your mouth, shut up!;

Tē tōpiri nei au ia kōrua i teianei kia riro kōrua ‘ei tāne ē ‘ei va‘ine.
I now join you together as man and wife.

2. Apply a compress.

Kua tōpiri te nēti i te kāka‘u ma‘ana ki muri i tōku tua.
The nurse put a hot compress on my back.

3. Move close to.

Kua tōpiri mai ‘aia ki āku ē kua tuatua marū mai.
He came up close and whispered;

Kua tōpiri te punupunuā moa ki te pae i te tī nana.
The chicks nestled close to their mother.

Leave a Reply