tō‘unga‘unga

tō‘unga‘unga, (-‘ia), v.i. Fall in small or scattered drops, drizzle.

Kua tō‘unga‘unga te ua.
It is spitting with rain;

Kāre tāua e mā‘ū, ‘e ua tō‘unga‘unga ‘ua.
We shan’t get wet, it’s only a light drizzle (a few spots);

Mei te tō‘unga‘unga ai te ua ē kua pakari tākiri.
The rain turned from a light drizzle to a real downpour;

Ka tō‘unga-‘unga‘ia koe e te ua mē no‘o koe ki kona.
You‘ll get drips on you if you stay there.

Leave a Reply