tūpara

tūpara, (-‘ia).

1. To smear, smudge, blot, rub out or off.

Kua tūpara te ‘inika ki runga i tāna pēpa i tōna tātā‘anga.
The ink smudged on the paper as he was writing;

E tūpara ki te rapa mē tārevakē.
Rub it out if you make a mistake;

Kā repo te puka mē tūpara‘ia.
The book will get grubby if you rub out in it (too much). Pēpa tūpara ‘inika, blotting paper.

2. A smudge, blot.

‘E tūpara pēni tei runga i tō rae.
You’ve got a smear of paint on your forehead.

Leave a Reply