tūparu

tūparu, (-a, -‘ia).

1. Smash up, break or grind down, crush or pound to pieces.

E tūparu i te ‘are ta‘ito ka ma‘ani ‘aka‘ou ei.
Pull down the old house and rebuild it;

Kua tūparua taua pa‘ī ra ki runga i te akau e te ngaru.
That ship was pounded to pieces on the reef by the waves;

‘Ei ‘āmara teima‘a te tūparu i teia patu e nga‘ang‘a‘ā ai.
We need a heavy hammer to break this wall down.

2. To lay ground bait.

E tūparu koe i te ika kia pū mai kā ‘ī ei.
Lay down ground bait to attract the fish to one place before you start angling.

3. Entice, lure.

E tūparu mārie koe kia vare mai.
Lure him on gently so he is enticed into coming;

Kua tūparu‘ia ki te moni.
They were given money as an inducement.

4. n. Ground bait.

‘E kō‘iti tāna tūparu.
He used

kō‘iti
crabs as ground bait.

Leave a Reply