tūrori

tūrori, (-‘a, -‘ia). Sway (tr. and intr.), wobble, stagger, stumble, shake.

‘Auraka e tūrori ma‘ata i tō kōpapa mē nā runga i te rākau ki tēta‘i tua i te kauvai.
Don’t sway around too much when you cross the river on the plank;

Kua tūrori tāna ‘aere no tōna kona.
His walk was wobbly, he staggered from side to side because he was drunk;

Mē tūrori koe i te kaingākai, ka māringiringi te tī
. If you shake the table you‘ll spill the tea;

Kua ‘aruru te māngūngū ma te ‘are katoa i te tūrori‘anga.
The thunder roared and the whole house shook;

Kua tūrori‘ia te ‘ātava o te rākau ē kua marere te ‘ua.
The branch was shaken and the fruit tumbled off. ‘E no‘o‘anga tūrorikore, an unshakeable position.

‘E no‘o‘anga tūrorikore tōna ki runga i taua ‘enuā ra.
He has an indisputable right to occupy that land.

Leave a Reply