tūruā‘ipō

tūruā‘ipō, n. Dead of night, middle of the night.

Kua rongo rātou i te māniania i te tūruā‘ipō mei te meā ra ē ‘e auē nā te manu tā‘ae.
They heard a noise in the dead of the night like a wild beast howling.

Leave a Reply