ū3

ū3, (-‘ia).

1. Collide, bump into, strike against.

‘Ākara kā ū koe ki runga i te kaingākai.
Look out, you‘ll bump into the table;

Kua ū ngā pa‘ī.
Two ships collided;

Kua ū te pa‘ī ki runga i te akau.
The ship struck the reef;

Kua ū tōna rima ki runga i taku pāpāringa.
His fist caught me on the cheeks;

Kua ū‘ia tōna mata e te ‘ātava rākau.
His eyes were hit by a branch.

2. Encounter, meet with, come upon, strike (luck).

Kua ū tōna nuku ki te ‘enemi ē kua pou.
His brigade encountered the enemy and were annihilated;

Kua ū rāua ki tēta‘i ‘enua tangata kore.
They came upon an uninhabited island;

Kua ū au kiā Tere i tōku ‘oki‘anga mai.
I ran into Tere on my way back here;

Kua ū‘ia tō rātou pa‘ī e te‘uri‘ia ē kua tomo.
Their ship was struck by a storm and went down;

Kua ‘ū tō rātou pa‘ī ki te ‘uri‘ia.
Their ship ran into a storm;

Kua ū ‘aia ki te manuia.
He struck lucky.

3. Catch (an illness), be affected by (pass. only).

Kua ū‘ia ‘aia e te maki ‘ōni‘o.
He caught the chickenpox.
[Pn. *uu.]

Leave a Reply