u‘a

u‘a. Female (of animals and birds).

‘E u‘a puaka tē kaī ra i te kūmara.
There is a sow eating the sweet potatoes;

‘E puakani‘o u‘a tāna i pati mai ei.
He asked for a nanny-goat.
[Np. *‘ufa.]

Leave a Reply