‘uā‘o, ‘uā‘orāi

‘uā‘o, ‘uā‘orāi,

1. Marks reflexive pronouns, -self, -own.

Nāku ‘uā‘orāi te ‘ara.
It was my own fault;

Ko te tūtaki ‘oki te reira i tāna ‘uā‘orāi ‘anga‘anga i rave.
That is poetic justice for what he himself did;

Kāre ‘uā‘orāi au i rongo ana i tēnā tuatua.
I myself didn’t hear that news.

2. Marks exclusiveness.

Ko rāua ‘uā‘orāi tei kite i tā rāua muna.
They alone shared the secret;

Nō teia ‘uā‘orāi mōtokā tēnā tāviri.
That key is meant only for this particular car.
[‘ua2, a‘o3, (rāi).]

Leave a Reply