‘uē

‘uē, interj. Oh, I‘m sorry.

‘Uē, kāre au i kite ana iā koe.
Oh, I‘m sorry! I didn’t see you;

‘Uē, kāre i te mea ‘akakoro.
Sorry! It was quite unintentional.

Leave a Reply