ui

ui, (-a, -‘ia). Ask about sthg, inquire, question (usually with i before thing or person asked about, and ki before person interrogated).

Mē ui mai ‘aia i tō‘ou mata‘iti, e pikika‘a koe.
If he asks your age, lie to him;

Kua ui au iā Tere.
I asked about Tere;

Ka ‘aere au kā ui iā Tere kia Iōna.
I‘ll go and ask Iōna about Tere;

I ui‘ia ana koe e te ‘akavā.
The police have been inquiring about you;

I ui‘ia ana koe e te ‘akavā?
Did the police question you?;

‘E tuatua ui putuputu‘ia tēnā e te tangata mē tae mai ki teia ‘enua.
People always ask about that when they come to this country.

Ui mā‘ē, to cross-question, interrogate closely.

‘E tangata ui mā‘ē tika ai koe.
What a one you are for cross-questioning people.

[Pn. *ui.]

Leave a Reply