uki

uki. A generation.

‘E uki tangata māro‘iro‘i ē te ‘ō‘ō tēta‘i ki tēta‘i.
They were an active generation and friendly one with the other;

‘Okota‘i ō mātou uki ko tērā au tamariki.
Those children and I belong to the same generation;

Kā vai tēia ‘ei ‘ākara‘anga nā te uki tē kā āru mai.
This will serve to remind succeeding generations;

te au tāne o tōku uki,
the men of my generation.

Leave a Reply