ūmere

ūmere,

1. (-a, -‘ia). Be amazed, astonished, wonder, marvel; amazing.

Kua ūmere rātou i taua tamaiti meangiti i te tae‘anga ki runga i te pū nū.
They were amazed at the little boy getting to the top of the coconut palm;

Ka ūmere‘ia tēnā e te tangata.
People will be astonished at that;

‘E mea ūmere tika ai te kite o tē reira tamaiti.
It is amazing how much that boy knows.

2. Wonder.

Nō tō rātou ūmere i te au mea tei ‘akaāri‘ia, nō reira kua pati rātou kia ‘akaāri ‘aka‘ou‘ia ā tēta‘i rā.
They were so amazed at the show that they asked for a repeat performance another day.

Leave a Reply