umuumu

umuumu,

1. (-a, -‘ia). Desire intensely, be determined on sthg, strive hard towards some goal.

Mē kua umuumu koe kia rauka te kite, e ‘ākono meitaki i te ‘āpi‘i.
If you really want to win knowledge, concentrate on your schoolwork;

Kua umuumua taua tangatā ra kia mou, ‘inārā kāre rava ‘e rāvenga.
The man was urgently wanted, but there was no way of catching him;

‘E tamaiti umuumu tika ai ‘aia i te tāmou i tāna ‘āpi‘i.
He always tries hard to learn his lessons.

2. Earnest desire, determination.

Nō tōna umuumu kia rauka te rē, kua kimi rāvenga ‘aia, ē te ‘openga, kua manuia.
Because he was determined to win he tried all ways and eventually succeeded.

Leave a Reply