unu‘i

unu‘i, (-a, -‘ia).

1. Pull off, slip off (e.g. clothes), pull out, withdraw, draw out (e.g. sword from scabbard).

Kua unu‘i ‘aia i tōna pereue.
He slipped his jacket off;

Kua to‘u au iāia i tōku unu‘i‘anga i tōna ārai mata.
I recognised him when I removed his mask;

Kāre e rauka te tāpe‘a i te unu‘i, nō tei ‘akaē tōna rima.
The ring wouldn’t come off because her finger was swollen.

Kua unu‘i ‘aia i tāna koke ē kua ‘akatika mai kiāku.
He drew his sword and levelled it at me.

2. Suck in deep or gasping breath.

Kua ea mai ki runga ē kua unu‘i ‘iōra i tōna ‘akaea.
He came to the surface and took a deep breath.
[Pn. *unu1.]

Leave a Reply