upe1

upe1, v.i. Droop.

Kua upe te ‘ātava rākau nō te ma‘ata i te ‘ua.
The branches sagged with the weight of the fruit;

Kua upe tōna upoko ē kua auē.
She hung her head and sobbed.

Leave a Reply