ūpū.

ūpū. Fall or strike against with a heavy thud or crash.

Kua ūpū te pi‘a ki raro ē kua nga‘ā.
The box crashed down and broke;

Kua ūpū te poti ki runga i te kāoa ē kua keta.
The boat crashed onto the coral rock and stuck fast.
[ū3, 1.]

Leave a Reply