‘ura

‘ura,

1. (-‘ia, ‘urā‘ia). Dance.

‘Aere mai, kā ‘ura tāua.
Come on, let’s dance;

Nō te reka i tāna ‘ura, nō reira te mātakitaki i aoaoa ai.
The spectators cheered because she danced so beautifully;

Kua ‘akau-kauka ‘aia i tōna kōpapa i tōna ‘ura‘anga.
She swayed her body as she danced;

I ‘urā‘ia ana tēnā ‘ura e mātou i tēta‘i taime ake nei.
We performed that dance a while back.

2. A dance.

Tē ‘āpi‘i ‘ura pa‘u nei mātou.
We are learning a drum dance. Pupu ‘ura, a dance team.
[Np. *fula2.]

Leave a Reply