‘uri‘ia

‘uri‘ia,

1. Hurricane, cyclone.

Kua tae mai te tuatua mei te ngā‘i ‘ākara‘angā reva e kāre e pakari roa te ‘uri‘ia.
Word has come through from the meteorological station that the hurricane will not get any worse. Vāito ‘uri‘ia, barometer.

Kua kake te vāito ‘uri‘ia.
The barometer has risen.

2. Be a hurricane.

I tōku manako ka ‘uri‘ia.
In my opinion it will be a hurricane. ‘Uri‘ia kiona, blizzard.
[‘uri2, -‘ia.]

Leave a Reply