‘u‘ua

‘u‘ua, intens. ‘ua2. Bear heavily, be very fruitful or productive (of trees, chickens etc.).

Ka ‘u‘ua te rēmene mē ‘ākono meitaki koe i te au ture.
The lemon trees will bear well if you follow the instructions carefully; ‘E moa ‘u‘ua tika ai tā‘au. Your chickens are very productive; Nō te ‘u‘ua i taua pū nū, nō reira ‘aia i ‘akatupu ei i te ‘akari. Because the palms were bearing heavily he allowed the nuts to sprout (so as to transplant them later).
[‘ua rR.]

Leave a Reply