vare‘au

vare‘au, v.i. Purple, violet.

Ka vare‘au te kara mē kā‘iro koe i tēnā pēni muramura ki te moana.
You‘ll get purple if you mix the red paint with the blue;

‘E vare‘au tāku kara ka ‘inangaro.Purple is the colour I want; ‘E ‘opa kāka‘u vare‘au tā‘au e ‘ōmai.
Let me have the roll of purple material;

I te vare‘au-‘anga te ‘āpuka kua kite ‘aia ē kua para.
When the avacado turned purple, he knew it was ripe.

Leave a Reply