varu2

varu2, (-a, -‘ia).

1. Shave, scrape off, hoe.

Tē varū ra tōku pāpā i tōna ‘uru‘uru va‘a.
My father is shaving his beard;

E varu i te pēni ta‘ito kā pēni ei i te mea ‘ōu.
Scrape the old paint off before you put the new coat on. ‘Apinga varu pēni,


paint-scraper;

Kua kite atu au i tō‘ou varu‘anga i te māka i runga i te pi‘a.
I saw you scraping the mark off the box;

Varua tō‘ou ‘uru‘uru va‘a kia vave, kua vaitata te ora.
Hurry up and shave, it is nearly time;

Tē varu nei au i te tītā i tēia ngā‘i.
I‘m hoeing up the weeds here.

2. n. Scraper, razor (varu va‘a), hoe (varu tītā).

Nō‘ou tēia varu va‘a?
Is this your razor?;

Tēia te varu ‘ei ‘akaa‘u i tō kūmara.
Here is a hoe to mound up your sweet potatoes with.
[Pn. *waru.]

Leave a Reply