vene

vene, v.i. Sweet, sweetness.

Tērā mai te tuka mē kāre i vene tā‘au tī.
There is the sugar, if your tea isn’t sweet (enough);

‘E vene tēia merēni, ‘ōmai ‘aka‘ou i tēta‘i vā‘anga nāku.
This melon is sweet, let me have another piece;

‘E ‘ānani vene tēia.
This is a sweet orange;

Kāre i tano te vene i tēia tī.
This tea isn’t sweet enough;

Kua vene roa tā‘au tuatua ki tōku ngākau.
Your speech is sweet to my heart;

Ko te vene‘anga tika ai tēia o te vai rēmene.
The lemon juice is just sweet enough now. Toto vene, diabetes.

Leave a Reply