2

2, n. Mango (Mangifera indica).

Nāku e rou i te vī, nā‘au e kapo.
I‘ll get the mangoes down with the pole, you catch them;

‘E pū vī ‘ua tika ai tēia.
This mango tree has a good crop of fruit on it. Vī kavakava, a smaller round variety.

‘E vī kavakava tāku i roto i tōku pūtē.
I’ve got a

vī kavakava
in my pocket. Vī nītā, pawpaw (‘Ātiu, Ait. dial.). Vī puaka, pawpaw (Ma‘uke dial.).

Leave a Reply