viviki

viviki, v.i. Be quick, fast; quickly; speed.

‘Aere kia viviki, ‘e pō tēia.
Hurry up, it is dark now;

Kua ‘oro-viviki ‘aia kia riro iāia te rē.
He ran fast so as to win;

‘E tangata viviki ‘aia i te kimi nūmero.
He is very quick at arithmetic;

Kua viviki te ora.
The clock is fast;

‘Ē ta‘i nga‘uru meneti te viviki i tēnā ora.
That clock is ten minutes fast;

‘Ē rima nga‘uru maire i te ora te viviki o te mōtokā.
The car’s speed was fifty miles per hour.

Leave a Reply