ZZ No data – Only filemame

uaua1,

1. Vein, artery, gland, sinew, tendon, muscle, nerve.

Kua motu te uaua i tōna rima ē kua ‘ī te toto.
The artery in his wrist was severed and the blood spurted out;

Kua ‘uti te uaua i tōna vaevae i tōna tu‘e‘anga i te pōro.
He pulled a tendon in his leg while kicking the ball. Tāviriviri uaua, perform gymnastics.

Tei te tāviriviri uaua tērā aronga.
They are doing gymnastics;

Kua tāviriviri uaua rātou.
They performed gymnastics. Uaua pukupuku, varicose veins; prominent (bulging) muscles.

‘E uaua pukupuku te maki i muri i tōna vaevae.
She has varicose veins at the back of her legs;

E tangata uaua pukupuku ‘a Tuna.
Tuna is a well-muscled man. Uaua mingi, uaua ‘uti, cramp in the muscles.

2. Rubber tube, inner tube (tyre).

Kua ‘akangote ‘aia i te kāratīni ki roto i te mō‘ina nā roto i te uaua.
He sucked the kerosene into the bottle through a rubber tube;

Kāre e tano te uaua pātikara, ‘e angiangi roa.
A bicycle tube won’t be any good, it is too thin.

3. Elastic.

Kua motu te uaua i tōna piripou pā‘ī tai.
The elastic broke in his bathing trunks.

4. Sinewy, stringy, tough (of meat, bread); toughness, etc.

Kua uaua teia puakatoro, ‘e puakatoro tangata metua.
This beef is tough, it must have been an old cow;

kāre e marū iāku tēnā puakani‘o nō te uaua.
I can’t chew up that goat meat, it’s so tough;

Kua riri ‘aia ki te tangata tunu i te uaua‘anga te varāoa.
He was annoyed with the baker for making such tough bread. Uaua ngatā, difficult, arduous.

Kua uaua ngatā te tuatua e tae ei kia rātou.
It will be very difficult to get a message through to them;

‘E mea uaua ngatā e ma‘uti mai ei te tūtau, kua keta ki te tumu o te toka.
It is going to be a devil of a job getting the anchor free, it is caught round the base of a rock.

5. Elastic, flexible, adaptable.

Nō te uaua i taua pupu, nō reira i kore ei e ‘ati.
Their team was flexible, that’s why they weren’t beaten.
[Pn *uaua.]

Leave a Reply