‘aka‘a‘ano

‘aka‘a‘ano, (-a, -‘ia), caus. ‘a‘ano. Make something wide, to widen.

Ka ‘aka‘a‘ano au i te urupae i tōna moenga.
I‘m going to put a wide border on her mat;

E ‘aka‘a‘ano i tēta‘i mānga i te ruru i tōku pona.
Make the belt on my dress a bit wider;

Kāre e rauka i te ‘aka‘a‘ano i tō‘ou tākai pare, kāre ‘e rava te kāka‘u.
It isn’t possible to make your hat-band any wider, there isn’t enough material;

Kāre koe e ‘aka‘a‘ano atu?
Aren’t you broadening it out?

Leave a Reply