ngā‘i

ngā‘i, n.

1. Place (general term), position, location.

Ko te ngā‘i meitaki tēia i te no‘o.
This is a good place to sit;

Ka ‘aere tāua ‘e ngā‘i kē.
Let’s go somewhere else;

E mou koe i tēnā ngā‘i, kā mou au i tēia.
You catch hold there, I‘ll hold here;

Tē‘ea tō‘ou ngā‘i mamae?
Whereabouts does it hurt?;

Ko te ngā‘i kino i tō‘ou pupu tu‘epōro, kāre ‘e tangata tūkatau i te tu‘e kīni.
The weak spot in your rugby side is the lack of a good placekicker.

2. Frequent as the first element in many nominal complexes, e.g., Ngā‘i ‘akamori‘anga, place of worship. Ngā‘i ‘akapūpū maki, convalescent home. Ngā‘i ‘ākara‘anga reva, meteorological station. Ngā‘i moe, place where one sleeps.

E ‘aere koe ki tō‘ou ngā‘i moe mē oti te pure.
Go to bed after prayers;

Ka ‘apai ngā‘i moe au nōku ki ta‘atai.
I shall take my gear down to the beach to sleep. Ngā‘i moto‘anga, boxing-ring. Ngā‘i no‘o‘anga, dwelling place, address. Ngā‘i ‘oko‘oko-‘anga, market. Ngā‘i pāpōro, cricket ground. Ngā‘i putuputu‘anga, meeting-place, assembly. Ngā‘i tā‘emo-‘emo‘anga ‘oro‘enua, racecourse. Ngā‘i tamaki, battlefield. Ngā‘i tanu-manga, burial ground, cemetery, graveyard. Ngā‘i tārekareka, sportsground, stadium. Ngā‘i tā‘una, place where the waves have heaped up coral rocks. Ngā‘i tēniti‘anga, tennis court. Ngā‘i tuatua‘anga (o te terepaoni), mouthpiece (of the telephone). [Pn. *„Œa, *fa‘asi.]

Leave a Reply