I

Click here for letter I word list plus a brief excerpt.

īā

īā, (-‘ia). Shoo, drive, urge on (animals, fish). Ka rauka iā koe i te īā i tērā au puakatoro ki roto i te ‘āua? Can you drive those cows into the enclosure?; Āā‘ia te moa ki va‘o, kā kai i … Continue reading

īō

īō, v.i., n. (Give) an answering halloo, hullo back. E īō ma‘ata koe kia rongo mai ‘aia. Hullo back loudly so that he hears you; I te toru o tōna kāpiki‘anga kua rongo ‘aia i te īō, inārā ‘e mamao. … Continue reading

‘ī‘ī1

‘ī‘ī1, v.i. Spray out, come out in spurts or squirts, fq. ‘ī1. Kāre e pakari ana te vai i te ‘aere mai, nō te mea tē ‘ī‘ī ‘uā ra nā roto i tērā au puta o te kiri. That water … Continue reading

‘ī‘ī2

‘ī‘ī2, (-a, -‘ia). Fish with hook and line, fq. ‘ī2. Tē ‘ī‘ī kōkiri nei māua. We‘re fishing for triggerfish; ‘E au a‘o ‘ī‘ī tēnā nā taku pāpā. Those are my father’s fishing lines; kia ‘oki mai te au tangata ‘ī‘ī … Continue reading

‘ī‘ī3

‘ī‘ī3, n. A kind of dogwinkle, resembling the pūpū, but larger, and found only on seashore rocks. Ko te ‘ī‘ī mama‘ata tā‘au e ko‘i, ‘auraka te mea meariki. Collect only the big ‘ī‘ī, not the small ones; Tē ko‘i anga … Continue reading

‘ī‘ī4

‘ī‘ī4, v.i. Come out in goose pimples, fq. ‘i‘ī2. I te ‘ī‘ī‘anga tōna pākiri, kua kite māua ē kua mataku ‘aia. We could see he was scared when he kept coming out in goose-pimples; Kua ‘i‘iki tōku pākiri. I‘m coming … Continue reading

‘ī‘ī5

‘ī‘ī5, v.i., fq. ‘i‘ī3. Strike (gold, good luck).

‘ī‘oi

‘ī‘oi,

‘ī‘oi1

‘ī‘oi1, v.i. Lopsided. (See ‘īoi.)

‘ī‘oi2

‘ī‘oi2, n. A small shy bird with dark plumage. Kua kite ‘ī‘oi ana māua, kāre rā i te vaitata. We’ve seen an ‘ī‘oi before, but not close to; Mē ‘e manu kerekere meangiti ‘ua, ‘e ‘ī‘oi. If it’s a small … Continue reading

‘ī-7

‘ī-7, morph. Meaning indeterminate. (See ‘īngore(ngore), ‘īkape(kape), ‘īkara(kara), ‘īkaro(karo), ‘īpana(pana), ‘īpeke(peke), ‘īrau(rau), ‘ītae(tae), ‘ītoe(toe), (‘aka)-‘ītoro(toro).)

‘ī1

‘ī1, v.i. Spurt out in a jet, escape with a hiss. Kua ‘ī te toto i tōna rima i te motu‘anga te uaua. The blood spurted from his arm as the artery was severed; Kua ‘ī te pēnitīni ki va‘o … Continue reading

‘ī2

‘ī2, (-a, -‘ia). Fish for or catch with a line (not with rod, cf. tākiri, nor trawling, cf. tāvere). E tuku mai koe iāku kia ‘aere kia ‘ī mai i tēta‘i ‘a‘ai, nō āpōpō. Let me go and try and … Continue reading

‘ī3

‘ī3, n. Name of the letter I.

‘ī4

‘ī4, exclam. Look! ‘Ā, tērā e ‘aere atū ra! Look, there he goes!; ‘Ā, kia kite koe i tōku manuia! Look, see how lucky I’ve been!

‘ī5

‘ī5, rt. *Protrude (?). (See ‘i‘ī2, ‘ī‘ī4.)

‘ī6

‘ī6, rt. *Encounter, get involved with (?). (See ‘i‘ī3, and ‘ī‘ī5.)

‘īkape

‘īkape, (-a, -‘ia). Flick away, knock aside. Kua ‘īkape ‘aia i te rākau ē kua tō ki roto i te ‘are. He flicked the twig away and it landed in the house; Kua auē ‘aia i tōku ‘īkape‘anga i te … Continue reading

‘īkapekape

‘īkapekape, (-a, -‘ia), fq. ‘īkape. Flick away. Kua ‘īkapekape ‘aia i te rō i runga i te varaoa ē kua tuku i te varaoa kia kai te puakāoa. He flicked the ants off the piece of bread and gave it … Continue reading

‘īkara

‘īkara, v.t. Glance (the eyes) sideways (esp. as an unobtrusive signal), squint. Kua ‘īkara mai ‘aia i tōna mata kiāku. He gave me a sidelong glance. Mata ‘īkara, squint-eyed. [‘ī-7, -kara3.]

‘īkarakara

‘īkarakara, v.t., fq. ‘īkara, glance sideways. Kua ‘īkarakara ‘aere te ‘akavā i tōna mata i tōna tae‘anga mai ki rotopū ia mātou. The policeman kept looking around out of the corner of his eye when he got among us. [‘ī-7, … Continue reading

‘īkaro

‘īkaro, (-a, -‘ia). Fish something out, winkle out, gouge out (usually with an instrument). ‘Ē ‘īkaro koe ki te mātipi ‘a‘atu. Fish it out with a pocket-knife; Nō te ‘ō‘onu i te va‘arua ki roto, kua tiki ‘aia i te … Continue reading

‘īkarokaro

‘īkarokaro, (-a, -‘ia), fq. ‘īkaro, fish out. Kua ‘īkarokaro te taote i te repo i roto i te motu i tōna vaevae ē kua tāmā. The doctor picked out the bits of dirt from the gash in his leg and … Continue reading

‘īkoke

‘īkoke, v.i. Thin (of people and animals), gaunt, skinny, lean. Kua ‘īkoke tāna au puakatoro nō te rava kore i te kai i roto i te ‘āua. His cattle got thin because there was insufficient grazing in the paddock; Ko … Continue reading

‘īkokekoke

‘īkokekoke, v.i, fq. and dim. ‘īkoke. Slim, slender, on the thin side. ‘E mānea tika ai koe i tō‘ou ‘īkokekoke‘anga, ‘eia‘a i teianei. You were very pretty when you were slim, but not now; Koia tē kā tano i te … Continue reading

‘īmene

‘īmene, 1. (-a, -‘ia). Sing (a song). ‘I ‘īmene‘ia ana tēnā ‘īmene i napō e tēta‘i va‘ine i roto i te rātio. That song was sung last night by a woman on the radio; ‘Auraka e āva ‘ua mē ‘īmene. … Continue reading

‘īmenemene

‘īmenemene, v.i., fq. ‘īmene. Sing. Kua īmenemene ‘aia ma te rekareka. She sang away happily. [‘īmene Rr.]

‘īnaki

‘īnaki, n. A circular wickerwork fish trap woven from long thin coconut roots or the aerial roots of Freycinetia. Tē raranga ‘īnaki nei au. I‘m weaving an ‘īnaki-trap; I tāomi tā māua ‘īnaki ki rotopū i tērā ngā kāoa. We … Continue reading

‘īnanga

‘īnanga, n. Whitebait, silverbait. ‘E ‘īnanga tēnā ika, ka tā‘ei tātou ki te nāriki. Those fish are whitebait, we‘ll catch them with the nāriki-net; Āā‘ia mai tēnā kōpū ‘īnanga ki roto i te kupenga. Drive that shoal of whitebait into … Continue reading

‘īnere

‘īnere, n. Hinge. Tā‘inua te ‘īnere, kua tangitangi. Oil the hinges, they‘re squeaking; ‘E au paoke ‘īnere mama‘ata ‘ua tēia. These packets are all of large-size hinges. [Eng. hinge.]

‘īngore

‘īngore, v.i. Frail, thin and weak, languid, without energy or determination, half-hearted. Nō te ‘īngore i taua tamaitī ra, nō reira i kore ei e ‘akatika‘ia kia tu‘epōro. The boy is so frail, that’s why he isn’t allowed to play … Continue reading

‘īngorengore

‘īngorengore, v.i., fq. ‘īngore. Thin and weak, half-hearted. Ka ‘īngorengore tēnā au rākau mē tanu putuputu‘ia. Those plants will get thin and drawn up if they are planted too close together; nō te ‘īngorengore ia kōtou i te ‘anga‘anga, because … Continue reading

‘īni, ‘īniti

‘īni, ‘īniti, n. Inch. E paunu ‘ē rua paunu naero ono ‘īni. Weigh out two pounds of six-inch nails; E riringi mei te rua ‘īni vai ki roto i te karāti. Pour about two inches of water into the tumbler. … Continue reading

‘īnitīni

‘īnitīni, n. Engine. Kua mate te ‘īnitīni, kua pou pa‘a te ‘inu. The engine has stopped, it is probably out of oil; Tē ma‘ani ‘īnitīni mōtokā nei māua. We‘re overhauling a car engine. ‘Are ‘īnitīni, engineroom. Tei roto i te … Continue reading

‘īniti

‘īniti, n. See ‘īni, inch.

‘īnitinia

‘īnitinia, n., v.i. (Work as an) engineer. Koia te ‘īnitinia ma‘ata i runga i tō mātou pa‘ī. He’s the chief engineer on our ship; I ‘īnitinia ana au i runga i tērā pa‘ī. I was the engineer on that ship; … Continue reading

‘īoi, ‘ī‘oi1

‘īoi, ‘ī‘oi1, v.i. Lopsided, skewed. ‘E ‘ē‘ē pa‘a tei runga i tōna to‘e, i ‘ī‘oi ei tāna ‘aere. I think he’s got a boil on his backside and that’s why he’s walking lopsided like that; Kua ‘ī‘oi te ‘akatū‘anga i … Continue reading

‘īpana

‘īpana, (-‘ia). Lever or prize up, out, or off; flick away (with an implement). ‘Āpanā‘ia te kiore mate ki roto i te va‘arua. Flick the dead rat into the hole; Kua ‘īpana ‘aia i te tāpoki o te punu. He … Continue reading

‘īpanapana

‘īpanapana. 1. (-‘ia), fq. ‘īpana. Prize or lever up or out. E ‘īpanapana i te repo i tō‘ou maikuku rima. Scrape the dirt from under your nails. 2. ‘Āpanapana rākau, (to play) tip-cat, a kind of cricket played with a … Continue reading

‘īpeke

‘īpeke, (-a, -‘ia). Shove or knock away, drive out, eject; knock out (of competition). Kāre e nāku i ‘īpeke i tā‘au tupe ki te pae. It wasn’t me that knocked your pitching-disc out to the side (of the mat); E … Continue reading

‘īpekepeke

‘īpekepeke, (-a, -‘ia). Drive away, knock off, jerk or chuck something away, fq. ‘īpeke. Kāre au e tae i te ‘īpekepeke i tō rātou pare, ka rutua au. I daren’t knock their caps off, they‘ll beat me; ‘Āpekepekea te toka, … Continue reading

‘īpena

‘īpena, n. Hyphen. E tuku i te ‘īpena ki rotopū. Put a hyphen between. [Eng. hyphen.]

‘īrau

‘īrau, (-a, -‘ia). Hook something out, fish something out (with an implement). Tēia te rākau ‘ei ‘īrau ki va‘o. Here’s a stick to hook it out with; Kāre e taea e au i te ‘īrau, ‘e poto roa te rākau. … Continue reading

‘īraurau

‘īraurau, (-a, -‘ia), fq. ‘īrau. Hook something out. Tēia te kata māti ‘ei ‘īraurau i te repo i roto i tō‘ou mangamangā rima. Here’s a matchstick to get the dirt out from under your fingernails; Kāre te unga i peke … Continue reading

‘īrava

‘īrava, n. Verse (in Bible), clause or section (in document). E ‘e‘eu ki te Puka ‘Anga‘anga, pene ono, ‘īrava ‘itu. Turn to Acts, chapter six, verse seven; Nā tēia ‘īrava ture e pāto‘i i tō‘ou manako. This clause in the … Continue reading

‘īroa

‘īroa, n. Name of fish: coloured grey and brown, orange around the mouth with projecting upper teeth: one of the snappers (G. Lutianidae).

‘ītae

‘ītae, (-a, -‘ia, -na). Reach for, stretch for, try to attain. Kua ‘ītae ‘aia kia taea te takere o te moana, inārā nō te ‘ō‘onu kua pou tōna a‘o. He tried to reach the sea-floor, but it was so deep … Continue reading

‘ītaena

‘ītaena, pass. ‘ītaetae, q.v.

‘ītaetae

‘ītaetae, (-a, -‘ia). Reach for, stretch for, try for, fq. ‘ītae. Kua ‘ītaetaea te ‘ānani para e te tamariki ki te rākau. The children reached for the ripe oranges with sticks; Kua ‘ītaetae rātou i te ono tapuae i tō … Continue reading

‘ītaetaena

‘ītaetaena, pass. ‘ītae, q.v.

‘ītiki1

‘ītiki1, (-a, -‘ia -na). 1. (a) Tie on, around or up, tie a knot, bind, tether. Tēia te rīpene mānea ‘ei ‘ītiki i tō rauru. Here is a nice ribbon to tie around your hair; ‘E a‘o ‘ītiki ko‘u tēnā. … Continue reading

‘ītiki2

‘ītiki2, n. Name of a freshwater eel, relatively short and plump. ‘E ‘apinga tika ai te matū i te ‘ītiki. The ‘ītiki eel is very fat; ‘E puna ‘ītiki tēia. There are a lot of ‘ītiki in this pond; Ka … Continue reading

‘ītikina

‘ītikina, pass. ‘ītiki1, tie, bind, q.v. [‘ītiki1, -na4.]

‘ītikitiki

‘ītikitiki, (-a, -‘ia -na), fq. ‘ītiki1. Tie, bind. Ka ‘ītikitiki tāua iāia ki te taura ka ‘akaruke ei. Let’s tie him up with rope before we leave him; Kia oti i te ‘ītikitiki meitaki ka ‘apai ei koe. When it’s … Continue reading

‘ītikitikina

‘ītikitikina, pass. ‘ītikitiki, tie, bind. [‘ītikitiki -na4.]

‘ītoatoa

‘ītoatoa, v.i. Make heroic efforts, strive bravely, try valiantly. Kua ‘ītoatoa ‘aia i te ‘aere inārā kua mataku ‘aia nō te pōiri. He tried valiantly to (make himself) go, but the dark scared him; Kia kite atu ‘aia i te … Continue reading

‘ītoe

‘ītoe, (-a, -‘ia). 1. Tear, split or strip (a leaf) lengthwise. Tē ‘ītoe nei māua i te tara o te rau‘ara. We‘re stripping the prickles off the pandanus leaves (pulling off a long strip down the edge of the leaf); … Continue reading

‘ītoetoe

‘ītoetoe, (-a, -‘ia), fq. ‘ītoe. Strip (leaves). Nāku e ina i te ‘āriki, nā‘au e ‘ītoetoe. I‘ll heat the banana leaves, you strip them off (slice off the back of the spines); Kua kāpiki mai ‘a Poro iāku i tō … Continue reading

‘ītonga

‘ītonga, v.i. Bruised, with blemish on the skin (of breadfruit damaged by strong cutting winds). Kua ‘ītonga te kuru nō te paia e te maoake. The breadfruit were blemished through being buffeted by the north-east winds; ‘E kuru ‘ītonga tēnā. … Continue reading

‘ītoro1

‘ītoro1, v.i. Creep, crawl stealthily. E ‘ītoro koe nā muri i te patu kia kore e kite mai iā koe. Creep along behind the wall so you won’t be seen; Kua kite atu au i te kiore ngiāo taetaevao i … Continue reading

‘ītoro2

‘ītoro2, n. Idol. Kua ‘anga rātou i taua ‘ītorō ra ‘ei atua nō rātou. They fashioned the idol to be their god; I ‘akamori ana tō mātou ‘ui tupuna i te atua ‘ītoro. Our ancestors worshipped gods which were idols; … Continue reading

‘ītorotoro

‘ītorotoro, v.i., fq. ‘ītoro1. Creep. Kua ‘ītorotoro mārie ‘aia, inārā kāre ‘aia i piri atu, kua rere. He crept along slowly, but they flew away before he got close; Kua kitea te keiā i te ‘ītorotoro‘anga nā muri i te … Continue reading

‘īvi

‘īvi, (-a, -‘ia). 1. (a) Bowl (a ball). Kua ‘īvi mārie ‘aia i te pōro ē kua puta te kīni. He bowled the ball slowly and hit the wicket; Kāre au e kite i te ‘īvi. I can’t bowl; Ko … Continue reading

‘iōnga

‘iōnga, nom. Horizon, in the phrase te ‘iōnga o te rangi, where the sky meets the sea. Tērā te pa‘ī e ‘akangaro atū ra i te ‘iōnga o te rangi. There’s the ship disappearing over the horizon. [i‘o4, -nga2.]

‘i‘ī1

‘i‘ī1, v.i., intens. ‘ī1. Spurt out, squirt out. Tē ‘i‘ī maī ra te vai mei roto i te mato. The water is spurting out of the rock. [‘ī1 rR.]

‘i‘ī2

‘i‘ī2, v.i. Come out in goose flesh, show goose pimples. Kua ‘i‘ī tōna pākiri nō te anu. His skin was goose pimpled from the cold. (See ‘ī‘ī4; cf. ‘i‘ī1.)

‘i‘ī3

‘i‘ī3, v.i. 1. Strike (luck, gold, fish), encounter. Kua ‘i‘ī ‘aia ki te manuia. He struck lucky, he had good luck; Kua tupu te pekapeka i tō rātou ‘i‘ī‘anga ki te ‘auro. Trouble started when they struck gold; I tō … Continue reading

‘i‘iki

‘i‘iki, v.i. Come out and cling on (of crabs and shellfish). Kua ‘i‘iki ‘ua te ariri i runga i te akau. The ariri (dog-whelks) were out clinging to the reef; Ka ‘i‘iki te pūpū nō te ua. The pūpū (small … Continue reading

‘i‘iki2

‘i‘iki2, v.i. Come out in goose-pimples. Kua ‘i‘iki tōku pākiri. I‘m coming out in goose-pimples. (? = ‘i‘ī2.)

‘i‘iri

‘i‘iri, v.i. Finicky, choosy, fastidious. Kua ‘i‘iri te ‘oro‘enua i te mauku. The horse is finicky about (eating) the water-grass; ‘E tangata ‘i‘iri kai tika ai koe. You‘re very fastidious about what you eat; Kāre au e ‘i‘iri i te … Continue reading

‘i‘iu

‘i‘iu, v.i. Shy of people (said esp. of domestic animals which are not properly tamed or revert to a wild state). Ka ‘i‘iu tō puaka mē roa te no‘o‘anga ki te maunga. Your pig will turn wild if you leave … Continue reading

‘ia-2

‘ia-2, rt. *Desire (Ait. dial., cf. Rar. kakī): ‘iakai, hunger; ‘iamoe, sleepy; ‘iavai, thirst. [Pn. *fia.]

‘ia1

‘ia1, v.i. How many?, how much? Kā ‘ia pūtē kōpara i kī i teianei? Kā rima nga‘uru. How many sacks of copra have been filled now? Fifty; Kā ‘ia ēnā? Kā ‘ia rā. How many are there? I‘m not sure … Continue reading

‘ia4

‘ia4, Mang. dial. = Rar. kia2.

‘iakai, ‘ia kai

‘iakai, ‘ia kai, v.i. Feel hungry (dialectal). (See ‘ia-2, kai1, cf. Rar. matepongi.)

‘iamoe

‘iamoe, v.i. Feel sleepy (dialectal). (See ‘ia-2, moe.)

‘iavai, ‘ia vai

‘iavai, ‘ia vai, v.i. Feel thirsty (dialectal). (See ‘ia-2, moe; cf. Rar. kakī vai.)

‘ie‘ie

‘ie‘ie, rt. See ‘aka‘ie‘ie, lovely, pretty (Ait. dial.).

‘iero

‘iero, n. Temple, church (‘are pure is the usual word). Aere atura oki a Petero raua ko Ioane ki runga i te iero ra. Now Peter and John went up together into the temple (Acts 3.1). [Gk hieros.]

‘ika‘ika

‘ika‘ika, (-‘ia, ‘ika‘ikā‘ia), fq. ‘ika1. Make (fire), strike (match). I tō mātou ‘ika‘ika a‘i ‘anga, nāku ‘ua tei kore i kā. When we were making fire (by friction), mine was the only one which didn’t catch; Ravea te paoke māti, … Continue reading

‘ika1

‘ika1, (-‘ia, ikā‘ia). Kindle (fire) by rubbing sticks or using fire-plough, strike (match). Kua ‘ika ‘aia i te a‘i ē kā ē kua tutungi i tāna ‘ava‘ava. He kindled a fire and when it caught he lit his cigarette; Kā … Continue reading

‘ika2

‘ika2, n. Vulva. Kua mamae tōna ‘ika. Her vulva is hurting her. [Np. *sika3.]

‘ika3

‘ika3, Netting-needle (same as kautā, q.v.). [Pn. *sika1.]

‘ike

‘ike, n. The old grooved tapa-beater.

‘iki‘iki1

‘iki‘iki1, (-a, -‘ia, -na), fq. ‘iki1. Select, elect, appoint. Ko te au tangata tēia tā rātou i ‘iki‘iki mai. These are the men they’ve chosen. [‘iki1 RR.]

‘iki‘iki2

‘iki‘iki2, (-a, -‘ia, -na). Shift, turn, alter, fq. ‘iki2. E ‘iki‘iki i tō kōtou aro ki te patu. turn your faces to the wall. [‘iki2 RR.]

‘iki‘iki3

‘iki‘iki3, (-a, -‘ia, -na), fq. ‘iki3. 1. (a) Hang up: ‘Iki‘ikia ki runga i te niuniu kia marō vave. Hang it over the wire so that it will dry quickly; (b) dandle, hold in arms (child): Kua rave atura aia … Continue reading

‘iki‘ikina1

‘iki‘ikina1, pass. ‘iki‘iki1. Select. [‘iki1 RR, -na4.]

‘iki‘ikina2

‘iki‘ikina2, pass. ‘iki‘iki2. Shift. [‘iki2 RR, -na4.]

‘iki‘ikina3

‘iki‘ikina3, pass. ‘iki‘iki3. Hang up, dandle, care for. [‘iki3 RR, -na4.]

‘iki1

‘iki1, (-a, -‘ia, -na). Select (people), elect, appoint or install. Kua tupu te pekapeka i tō rātou ‘iki‘anga i te aronga nō te noni pōro. There was a row when they were selecting the rugby players; Kua ‘iki ‘a Tangi‘ia … Continue reading

‘iki2

‘iki2, (-a, -‘ia, -na). 1. v.t. Shift position of something, turn something around, move from one place to another. Kua ‘iki ‘aia i tāna ngā tīnana puaka ki roto i te ‘āua ma‘ata. He moved his two sows into a … Continue reading

‘iki3

‘iki3, (-a, -‘ia, -na). 1. Hang something dangling (over line, rail, branch). E ‘iki i te kāka‘u mā‘ū ki runga i te taura. Hang the wet clothes up on the line. 2. Dandle, nurse (a child) in the arms. Kua … Continue reading

‘ikina1

‘ikina1, pass. ‘iki1. Select. [‘iki1, -na4.]

‘ikina2

‘ikina2, pass. ‘iki2. Shift. [‘iki2, -na4.]

‘ikina3

‘ikina3, pass. ‘iki3. Hang dangling. [‘iki3, -na4.]

‘ikinga

‘ikinga, nom. Selection, appointment; see ‘iki1.

‘iku‘iku‘anga

‘iku‘iku‘anga, nom. Last instructions or wishes (on deathbed or going abroad). Tēia tāku ‘iku‘iku‘anga kia rātou, koia ‘oki, kia no‘o ‘ua rātou ki te kāinga ma te mataora. This last wish I send them: may they just live at home … Continue reading

‘iku‘iku1

‘iku‘iku1, (-a, -‘ia), fq. ‘iku1. Summon, send for sbdy. Kua ‘iku‘iku pouroa au ia rātou kia ‘apai mai takita‘i pūtē. I’ve sent word to them all to bring a sack each; Nō tōna ‘iku‘iku putuputu mai ia māua. Because he … Continue reading

‘iku‘iku2

‘iku‘iku2, n., fq. ‘iku2. Tail end, tip. E tīpūpū i te ‘iku‘iku kīkau me oti te ‘are i te ato. Trim off the ends of the coconut leaves (i.e. trim off the eaves) when the house has been thatched; Ko‘ia … Continue reading

‘iku1

‘iku1, (-a, -‘ia, -na). Send for sbdy, summon, invite. Kua ‘iku au iāia kia ‘aere mai, inārā, kāre ‘aia i tae mai nō te manamanatā. I sent word for him to come, but he was tied up and didn’t make … Continue reading

‘iku2

‘iku2, n. Tail (of fish, animal, bird), tail end or tip of something. Nā‘au te ‘iku o te ika, nāku te mīmiti. You have the tail end of the fish, I‘ll have the head part; E ‘akaputu i te ‘iku … Continue reading

‘iku3, iku

‘iku3, iku, n. The South-West wind. (cf. ‘iku2.)

‘ikuna

‘ikuna, pass. ‘iku1. Summon. [‘iku1, -na4.]

‘inē, ‘i nē

‘inē, ‘i nē, interj. Used to seek approval, confirmation, or agreement to a request. May be translated by an English tag-question, please. E tika rāi tāku, ‘inē? I am right, aren’t I?; Ka ‘aere atu au, ‘inē? I will be … Continue reading

‘ina‘ina

‘ina‘ina, (‘-ia, ‘ina‘inā‘ia), v.i., fq. ‘ina1. Greyish, streaked with grey, (of hair, or the early morning or late evening light). Kua pakari rāi ‘aia, nō reira i ‘ina‘ina ai tōna ūpoko. He’s getting on now, that’s why he’s got grey … Continue reading

‘ina1

‘ina1, (-‘ia, ‘inā‘ia), v.i. Silver grey (of hair). Kua ‘ina te katu o taua tamaiti. That child has grey hair; Nō Pāpē te katu ‘ina. Pāpē has grey hair; Inā, kia ‘u‘uti au i te ‘ina i runga i tō … Continue reading

‘ina2

‘ina2, n. Great-grandchild (or perhaps great-great-grandchild); now rarely used, and with uncertainty as to the precise generation. (cf. ‘inarere.)

‘inangaro

‘inangaro, (-a, -‘ia). 1. Require, need, want, desire. Mē ‘inangaro koe i tēta‘i ‘ua atu ‘apinga, ‘auraka e mataku i te pati mai. If you want anything else at all, don’t be afraid to ask; Ka ‘inangaroa ‘ē varu tangata … Continue reading

‘inano

‘inano, n. The sweet-scented male pandanus blossom. Kua nga‘ā te ‘inano kua kakara. The pandanus flowers are out, they‘re scenting; Ka ‘a‘aki atu au i tēia kā‘ui ‘inano? Shall I pick this bunch of ‘inano?; Tē ma‘ani ‘ei ‘inano nei … Continue reading

‘inapōiri

‘inapōiri, v.i. (Be) moonless night. Ka tiaki roa mātou kia ‘inapōiri ka ‘aere ei kā rama. We must wait for a moonless night before we go torch fishing; Nō te ‘inapōiri, nō reira te ika i varenga ai. There is … Continue reading

‘inapōtea

‘inapōtea, n. Time of bright moonlight, when the moon is near full. Mei tēta‘i ‘inapōtea kia tēta‘i tō mātou kimi‘anga i te ‘enua ko Rarotonga. We were searching for Rarotonga from one full moon to the next; ‘Ā‘āere mārie, e … Continue reading

‘inarere

‘inarere, n. A great- (or possibly great-great-) grandchild. ‘E ‘inarere ‘aia nāku, ‘e tamā‘ine nā taku ūtaro. She’s a great-grandchild to me, my grandchild’s daughter. [‘ina2, rere.]

‘ine

‘ine, prop.n. (vocative use only). Dear, darling: an affectionate term of address to women (wife, sweetheart, daughter, old friend, young girl, but not used by brother to sister). E tika rāi tā‘au, e ‘ine. You are quite right, my dear; … Continue reading

‘inga

‘inga, (-‘ia), v.i. 1. Topple, fall over (not drop, cf. topa), lean over, slant. Kua ‘inga te rākau ki runga i te ‘are ē kua nga‘anga‘ā te ‘are. The tree fell onto the house and smashed it; Kua ‘ingā‘ia ‘aia … Continue reading

‘inga‘inga

‘inga‘inga, v.i., fq. ‘inga. Topple, lean over. Kia tūtaka‘ia te ‘enua i muri ake i taua ‘uri‘ia‘angā ra, ‘e mānganui te ‘are ē te rākau tei ‘inga‘inga. When the island was inspected after the hurricane, there were many trees and … Continue reading

‘ingo

‘ingo. Dance (‘Ātiu dial., cf. Rar. ‘ura.)

‘inika

‘inika, n. Ink. Tātāia tō pēpa ki te ‘inika. Write your letter in ink; ‘Ōmai te mō‘ina ‘inika muramura. Give me the bottle of red ink; Kua ta‘e ‘ua te ‘inika o te tuātai. The inky slime of the tuātai … Continue reading

‘initiko

‘initiko, n. Indigo shrub (Indigofera). ‘E ‘initiko te rākau pakari ake i tēnā. Indigo stakes are stronger than those; ‘Ētia tēnā pū ‘initiko. Pull out that indigo bush; Tē pari ‘initiko nei māua ‘ei pātia tōmāti. We‘re cutting indigo sticks … Continue reading

‘initiko

‘initiko (Indigofera)

‘inu

‘inu, n. Oil, dripping, fat. Kua pou te ‘inu o te matīni ‘ārote. The tractor (or rotary hoe) is out of oil; E tīpūpū koe i te ika, kia ‘akata‘e au i te ‘inu. You cut the fish up while … Continue reading

‘inu‘inu

‘inu‘inu, v.i., n. 1. Greasy, oily (state), fatty. Kua ‘inu‘inu tōna rauru i te ‘akari, his hair was greasy with hair oil; Kua mataku ‘aia i tōna māmā i te ‘inu‘inu‘anga tōna pona. He was scared of (what) his mother … Continue reading

‘io-1

‘io-1, var. i‘o4,5. (See iōnga, ‘iōra.)

‘Io2

‘Io2, prop.n. Name of the first and most sacred of the old gods.

‘ipa

‘ipa, v.i. Out of alignment, crooked, askew, awry. Kua ‘ipa tēnā pā tōmāti, ‘akatika‘ia. That row of tomato plants is crooked, straighten it out; Ka kiriti tātou i tērā pā ‘uri nū nō te ‘ipa. Let’s take out that row … Continue reading

‘ipa‘ipa

‘ipa‘ipa, v.i., fq. ‘ipa. Out of line, crooked, warped, buckled. Kua ‘ipa‘ipa te rāini i tōna rura‘anga. She didn’t rule the lines straight; Nō te ‘ipa‘ipa i te ara o te mōtokā, nō reira kua manako te ‘akavā ē ‘e … Continue reading

‘iriāmoe, ‘iri-ā-moe

‘iriāmoe, ‘iri-ā-moe, v.i. Sleepy, drowsiness. Kua ‘iri-ā-moe ‘aia, nō reira i ‘oki ei. She feels sleepy, that’s why she has gone back; Mē ‘e ‘iri-ā-moe tō‘ou, ‘aere e moe. If you feel drowsy, go and have a sleep; Kua ‘āmamamama … Continue reading

‘iri‘iriā

‘iri‘iriā, v.i. Glum, miserable (Mang. dial., cf. Rar. maromaroā). [‘iri3RR, –a5.]

‘iri‘iri1

‘iri‘iri1, (-a, -‘ia), fq. ‘iri1. 1. Sort out, select. E ‘iri‘iri i te au mea mearikiriki, kāre e kino te mea kerekere. Sort out the little ones, the russets are all right; Kua ‘iri‘iria ‘aere‘ia te aronga mama‘ata ‘ei amo … Continue reading

‘iri‘iri2

‘iri‘iri2, (-a, -‘ia), fq. ‘iri2. 1. Plait, braid. E ‘iri‘iri meitaki i tō kōtou rauru ka ‘aere mai ei ki te ‘āpi‘i. All of you plait your hair nicely before you come to school; Kāre i roa ana tōna ‘iri‘iri‘anga … Continue reading

‘iri‘iria

‘iri‘iria, v. (pass. only), fq. iria. Blown upon. ‘Akauta‘ia te kiri‘au ki kona kia ‘iri‘iria e te matangi, ‘ei reira e marō vave ei. Hang up the hibiscus bast there where the wind can get at it, it‘ll soon dry … Continue reading

‘iri-6

‘iri-6. See ‘iriāmoe, kō‘iri‘iriā. (cf. ‘iri2.)

‘iri1

‘iri1, (-a, -‘ia). Sort out. E ‘iri i te ‘ānani kino. Sort out the bad oranges; Kua oti tēnā au pi‘a rēmene i te ‘iri. Those boxes of lemons have been sorted; Ka ‘iria te ‘ānani nā mua ka ‘a‘ao … Continue reading

‘iri2

‘iri2, (-a, -‘ia). Plait, braid, twine. Tē ‘iri nei au i tōku rauru. I‘m braiding my hair; E raranga koe i te kete, nāku e ‘iri. You weave the basket and I‘ll plait it (close the bottom with a braided … Continue reading

‘iri3

‘iri3, v.i. Mourn, grieve (Mang. dial., cf. Rar. mi‘i). Kua ‘iri te metua i tāna tamaiti/-Tei ‘ea rā, tei ‘ea rā ē? The father grieves for his son/Where is he now, O where now? (Mangaia chant). (See ‘iri‘iriā.)

‘iri4

‘iri4, n. Red-brown dye obtained from the bark of the candlenut tree. Ka ‘aere mātou ki te ‘itinga o te rā kā varu ‘iri. We‘re going up east to scrape off some ‘iri dye; ‘Ei a‘a tēnā ‘iri nā kōtou … Continue reading

‘iri5

‘iri5, n. Shelf, table (Ait. dial., cf. Rar. pā‘ata, kaingākai).

‘iria

‘iria, v. (pass. form). Blown upon, aired. ‘Akatu‘era‘ia te pā ē te māramarama kia ‘iria ā roto i te ‘are e te matangi. Open the doors and windows and let the air blow through; Tauraki‘ia te kāka‘u mā‘ū ki te … Continue reading

‘irinaki

‘irinaki, (-a, -‘ia), v.i. 1. Lean or rest on (ki runga). ‘Auraka e ‘irinaki ki runga i te māramarama. Don’t lean against the window; Kua ‘irinaki ‘aia ki runga iāku ē kua varea e te moe. He leaned on me … Continue reading

‘irinakinga

‘irinakinga, nom. Trust, reliance. Koia tōku ‘irinakinga. I have trust in him. [‘irinaki, -nga2.]

‘iro‘iro1

‘iro‘iro1, (-a, -‘ia). Mix together, blend, fq. ‘iro1. KAre pa‘a i tanō tōku ‘iro‘iro-‘anga, kua ma‘ata roa te tīmēni. Maybe I didn’t mix it correctly, there is too much cement powder (and insufficient water); KĀre e kino kia ‘iro‘iro‘ia te … Continue reading

‘iro‘iro2

‘iro‘iro2, (-a, -‘ia). Roll (coir) into sennit, make (i.e. twist) rope, fq. ‘iro2. Kāre i roa ana tō rāua ‘iro‘iro‘anga kua rauka te toru nga‘uru mārō ka‘a. They didn’t take long to make thirty fathoms of sennit; Kia oti te … Continue reading

‘iro1

‘iro1. 1. (-a, -‘ia,-kia). Mix together, mix up, blend. Kāre e kino mē kā ‘iro koe i te mea rikiriki ki te mea mama‘ata. It won’t hurt if you mix the little ones in with the big ones; Tēia te … Continue reading

‘iro2

‘iro2, (-a, -‘ia). Roll (coir) together (into sennit). Kua mā‘uti‘uti te ‘uru‘uru i tōna vaevae i tōna ‘iro‘anga i te ka‘a. He rubbed the hair off his legs rolling sennit; Tē ‘iro ka‘a nei au. I‘m rolling sennit; ‘E tangata … Continue reading

‘iro3

‘iro3, n. Name of the second (?) night of the lunar cycle. ‘E ‘iro tēia arāpō. It’s ‘iro tonight. [Pn. *filo2.]

‘irokia

‘irokia, pass. ‘iro1, mix, q.v.

‘iropū

‘iropū, v.i. Completely mixed together (a way of writing ‘iro1 + pū3, q.v.). Te iropu ua ra te au oire o Epheraima e te au oire o Manase ra. These cities of Ephraim are among (i.e. intermingled with) the cities … Continue reading

‘iti1

‘iti1, (-a, -‘ia), v.i. 1. Rise (of sun or moon). E tū, kua ‘iti te rā. Get up, the sun is up; Kua ‘akaaraara ‘aia i te aronga tautai i te ‘iti‘anga te marama i te ora nga‘uru i te … Continue reading

‘iti2

‘iti2, n. Edge, brink, rim. Ka pururū te one mē ‘aere kōrua nā te ‘iti o te va‘arua. The sand will fall in if you two walk round the edge of the hole; Kua iri te poti ki te ‘iti … Continue reading

‘iti3

‘iti3, n. Lace. E tīpū mai ‘ē toru iāti ‘iti matiē. Cut me off three yards of green lace; Kā rave au i tēnā ‘opā ‘iti. I‘ll take that roll of lace; Tē tāviri ‘iti nei au. I‘m making lace. … Continue reading

‘iti4

‘iti4, n. In ‘iti tangata, race, clan or tribe of people, (cf. vaka tangata). ‘E ‘iti tangata kōpapa mēmeitaki ē te mataora. They are a healthy and a happy race; ‘E tūkē rāi tē reira ‘iti tangata o tātou. That … Continue reading

‘iti5

‘iti5, rt. *Leap, *start (with surprise). (See ‘itirere, kō‘iti1, (tā-)ma‘iti, (tā-)-mā‘iti‘iti, (tā-)pō‘itirere, (tā-)pūtaka‘iti.) [Pn. *fiti1.]

‘itinga

‘itinga, nom. East, place where sun and moon rise. Kua tere atu ‘a Tangi‘ia mei te ‘itinga ki te ‘opunga i te kimi‘anga i tōna taeake ia Tūtapu. Tangi‘ia sailed from east to west searching for his brother, Tūtapu; Kua … Continue reading

‘itirere

‘itirere, v.i. Start up suddenly (from sleep or shock). Kia ‘itirere ake ‘aia, tē tū ‘ua mai nei tēia ‘apinga pōiri. When he suddenly jumped up, there was this dark object just standing there; I tōna ‘itirere-‘anga ake mei roto … Continue reading

‘ito1

‘ito1, loc.n. Days of yore, ancient times. Kua vai taua tuatuā ra ‘ei ‘ākara‘anga nā taua ‘iti tangatā ra mei ‘ito mai ē tae ‘ua mai ki tēia rā. That saying has remained a precept for those people from ancient … Continue reading

‘itu

‘itu, v.i. Seven, seventh. Kā ‘itu ōku rā i te ‘akatau‘anga i te ‘āpi‘i. I’ve been away from school for seven days now; Ko te ‘itu tēnā. That’s the seventh; ‘Ē tu‘a taki ‘itu. Share them out seven each; ‘Ē … Continue reading

‘iu

‘iu, v.i. Fed up, bored; aversion. Auē te ‘iu! Oh I‘m fed up with it!; Kua ‘iu au i te ‘akarongo i tēnā ‘īmene. I‘m sick of listening to that song; Kua ‘iu au iā koe. I‘m fed up with … Continue reading

‘itoro

The word ‘itoro which is sometimes used instead of ‘ai tupuna is a coined word which shades it with a post LMS descriptive bias.

-‘īnana

-‘īnana. Draw (a bow). (See ‘aka‘īnana.)

-‘i

–‘i, loc.part. An orthographic contraction of ai2, q.v.

-‘ia3

-‘ia3, pass. clitic. This form is phrasally bound and forms an immediate constituent with all the material preceding it in the verbal phrase, unlike the passive suffixes (see -a5 for list) which are bound to the verb. It often carries … Continue reading

-‘iri7

-‘iri7. See tā‘iri(‘iri), tā‘iripoti. (cf. iri-2, but note glottal stop.)

-‘iri8

-‘iri8. See manu‘iri.

-‘iti6

-‘iti6, rt. (See tā‘iti1, ‘aka‘iti2, kō‘iti2.)

-‘iti7

-‘iti7, rt. (See poro‘iti.)

-‘ito2

-‘ito2, rt. *Ridicule (?). See tā‘ito, scorn.

-‘ivi

-‘ivi, rt. *Ridge. (See paku‘ivi, tuā‘ivi.) [Pn. *-siwi.]

-iāti3

-iāti3, n. Yard, yardarm. [Eng. yard.]

-ia4

-ia4, v.suffix. (See -a1.)

-ini

-ini, rt. See (tā)māinini.

-ipo2

-ipo2, rt. *Darling, sweetheart. See ‘akaipoipo, marry. [Ce. *ipo.]

-iri3

-iri3, in (pō)pōiri, ‘akapōiri, tā(pō)pōiri. (cf. uri ?)

-iro2

-iro2, rt. *Mark.

-ite, -rite

-ite, -rite, rt. *Equal, *alike. (See ‘ā(r)ite, ‘ā(r)ite(r)ite, ‘āite‘anga.)

-iti3

-iti3, rt. *Stab (?). (See itiiti1, and cf. -ngiti1.)

iā‘ai, iā ‘ai

iā‘ai, iā ‘ai. Who, whom? Ka ‘apai koe iā‘ai? Who(m) will you take?; Tei iā‘ai tō‘ou pātikara? Who has got your bicycle? [ia3 + ‘ai3.]

1

iā1, see ia3.

2

iā2, prep. (see i2) + prep. (see ā1 (3)). Kua pēni mātou iā te pae i te ‘are. We painted the side(s) of the house; Kua vāere rāua iā te ni‘a o te kauvai. They cleared away (the undergrowth along) … Continue reading

iāia, i ā ia

iāia, i ā ia. He, she, him, her. Kāre iāia te tika. He has no authority, he has no right, it’s not his business; I ‘ārāvei ana koe iāia? Did you meet him?; Mei iāia rāi ‘a Ma‘a. What happened … Continue reading

iāku

iāku. Me. Kāre iāku, not with me (I haven’t got it); tei iāku, with me (I’ve got it); ‘Ea‘a koe i ‘inangaro ei iāku? What did you want me for?; iāku i ‘oki mai ei mei Avarua mai, as I … Continue reading

iāti1

iāti1, n. Yard. E anga mai koe ‘ē rima iāti nīnira. Measure me out five yards of white drill. [Eng. yard.]

iāti2

iāti2, n. Yacht. ‘E mea iāti tei raro i te ava, nō Marike mai. There is a small yacht in the harbour, from America; ‘E iāti tākie. It’s a sailing boat. [Eng. yacht.]

iōna

iōna, n. Cause of bad luck, jinx, Jonah. Nō‘ou pa‘a tēia iōna i ngaru ei te moana. Maybe you are the jinx that’s brought the rough seas; Nō‘ou te iōna i pōpōā ei tā tātou tautai. You’ve put a jinx … Continue reading

i‘ōra

i‘ōra, see under i‘o5.

i‘i

i‘i, n. The Tahitian chestnut tree and its edible nuts. Tapa‘ia te i‘i kia tūnā‘ia. Cut the chestnuts open for cooking; ‘Uakia te va‘aruā i‘i. Uncover the pit with the chestnuts in; Tē kai i‘i nei māua, ‘ēi nā‘au tēia. … Continue reading

i‘i

i‘i, Tahitian chestnut tree

i‘o1, 1.

i‘o1, 1. n. (a) glass (general term). Mei te i‘o te areare, clear (transparent) as glass; i‘o areare, clear glass (as opposed to i‘o pōpōiri, clouded or frosted glass); Kua nga‘anga‘ā te kapu i‘o. The glass bowl is broken; (b) … Continue reading

i‘o2

i‘o2, n. Pith, core. (See u‘o.)

i‘o3

i‘o3, n. Strand (of hair). ‘Auraka ‘ua atu tēta‘i i‘o i tōna rauru kia pākoti‘ia. Not a single hair on his head shall be cut; Kare rava tetai io rauru o to tamaiti e topa ki raro i te one. … Continue reading

i‘o4

i‘o4, v.i. Bend down, get down, descent. E i‘o ki raro. Bend down, or get down; Kāre au e tae i te i‘o atu nā konei, ‘e mataku au. I daren’t get down through here, I‘m frightened; Kua i‘o ‘aia … Continue reading

i‘o5

i‘o5, dir.part. Following on directly (in time or space). E no‘o i‘o kōrua, ka ‘aere au. You stay right on here, I‘ll go; E kimi i‘o koe iāia. You carry right on looking for him; I muri i‘o iāku. Just … Continue reading

i‘u

i‘u, n. Nose, snout. ‘Ōreia te ‘ūpē i runga i te i‘u o te pēpe. Wipe the snot off the baby’s nose; E rutu kia tano ki te i‘u o te mangō. Strike right on the shark’s snout. (See putāngi‘u, … Continue reading

i1

i1, v.part. Retrospective in force, usually translatable by an English past or perfect tense, or sometimes (esp. with statives) by a simple present. 1. In clause initial position, often in association with ana2 after the verb. I kite au iāia … Continue reading

i2

i2, prep. 1. Marking the immediate goal (object) of a transitive verb. Kua paki te tamā‘ine i tōna mata ki te paura. The girl patted her face with the powder; Kua paki te tamā‘ine i te paura ki runga i … Continue reading

ia1

ia1, dem.pron. 1. Used as a third person singular personal pronoun: he, she: (a) written as one word with the proper article ‘a when the noun phrase is not preceded by a preposition (see ‘aia): Kua ‘aere ‘aia ki ta‘atai. … Continue reading

ia2

ia2, part. So, then, in that case, for that reason. Kāre ia ‘aia e ‘aere mai. So she won’t be coming, then; Ka ‘aere rā ia tāua. So let’s go, then; Mē kua rave ‘aia i te kino, nā kōtou … Continue reading

ia3, iā

ia3, iā, prep. See ‘a1 for the distribution of ia and iā. Mē kite koe ia Tangaroa, karanga‘ia atu kia ‘aere mai. If you see Tangaroa, tell him to come; Kāre iāku, tei ia rātou. I haven’t got it, they … Continue reading

ika

ika, 1. n. Fish. ‘E manini tēia ika, ‘e maito tērā. This fish is a manini, that’s a maito; Kā tunu au i teia mīmiti ika nā te puaka. I‘ll cook this fish head for the pig; Ka ma‘ani ika … Continue reading

inā, i nā

inā, i nā, interj. Typically used at the beginning of a sentence to attract attention. 1. Excuse me! Inā ake! Stand aside! Make way!; Inā ake ana! Stand aside please!; Inā ana, kia ‘akakite mai i te ora? Excuse me, … Continue reading

inārā

inārā, conj. But, however, nevertheless. Kua ‘inangaro au i te ‘aere, inārā, kāre tōku ngā metua e ‘akatika. I wanted to go, but my parents wouldn’t let me; ‘Aere rā, inārā kia matakite. Goodbye, but take care; Inārā, kāre tātou … Continue reading

ina

ina, (-‘ia, inā‘ia). Expose to the heat of a fire (in order to make leaves pliable or singe hairs off carcase). E ina ‘ē rua ‘āriki ‘ei va‘ī i te ika. Heat two banana leaves to wrap the fish in; … Continue reading

ina‘ea

ina‘ea, When? (See na‘ea.)

inaina

inaina, (-‘ia, inainā‘ia), fq. ina. Expose to heat, singe. Kāre i roa ana tōku inaina‘anga i te tuna ki runga i te a‘i. It didn’t take me long to burn off (the coating of slime on) the eel over the … Continue reading

inana‘i, i nana‘i

inana‘i, i nana‘i. Yesterday. (See nana‘i.)

inapō, i napō

inapō, i napō. Last night. (See napō.)

ingoa

ingoa, n. Name. Ko ‘ai tō‘ou ingoa? Ko Mere. What’s your name? Mere; ‘E pāreu te ingoa i tē reira kāka‘u. That garment is called a pāreu; ‘E pātē nā te Rarotonga te ingoa i taua ‘apingā ra, ‘e tōkere … Continue reading

inu

inu, (-a, -‘ia, ‘mia). Drink. E inu pakari i te vai anu. Drink plenty of cold water; Tēia te vai meitaki nō te inu. This is the best water for drinking; Tēia te vairākau inu, tērā te mea parai. This … Continue reading

inuinu

inuinu, (-a, -‘ia, -mia), fq. inu. Drink (esp. when no specific drink is mentioned), drink liquor. E ‘ōake kia inuinu vera ‘ua ‘aia i te vairākau. Give him the medicine to drink hot; Kua ‘āngari mai tōku mare i tōku … Continue reading

inuinumia

inuinumia, pass. inuinu, drink. [inuinu, -mia.]

inumanga

inumanga, nom. Place where something to drink is available. Ka ta‘e mai te vai mei roto i reira, ei inumanga na te tangata. There shall come water out of it, that the people may drink (Ex. 17.6.)

inumia

inumia, pass. inu, drink. [inu, -mia.]

inunga

inunga, nom. Occasion when drinking takes place. Inungā kava, drinking-bout, drinks party. Inungā tī, tea-party. [inu, -nga2.]

ipo1

ipo1, n. A cool breeze coming down from the hills at night, land breeze. ‘E pakari roa te ipo i tēia pō, nō reira kā ‘oki mātou, kāre e pu‘apinga te rama. The land breeze is too strong tonight, so … Continue reading

ipu

ipu, n. 1. Cup-shaped piece of coconut shell, cup or basin made from coconut shell. Ko‘ia te ipu ‘akari, ka ‘akautungā-‘ia koe. Pick up the cup-shaped pieces of coconut shells or you‘ll be fined; Tēia te pūtē ipu ‘ei ta‘u … Continue reading

ipukarea

ipukarea, n. Inherited land, homeland, ancestral home. Kua orongaia mai taua enua nei no tatou ei kainga ipukarea. The land is given us for inheritance (Ezek. 33.24); Kare au e pa i te kainga ipukarea no toku ai metua noou. … Continue reading

ira-varu

ira-varu, n. Epithet applied in legends to a sea-monster. Kua pou rātou i te ira-varu o te moana. The monster of the ocean took them all (said of those lost mysteriously at sea). [? ira1, varu2; cf. rārā-varu.]

ira1

ira1, n., v.i. A linear mark (esp. a mark on the skin), leave a mark. ‘Ea‘a tērā ira i runga i tō‘ou rae? What is that mark (e.g. weal) on your forehead?; Kua ira meitaki tōna tapuae ki runga i … Continue reading

ira2

ira2, n. An illness affecting babies in which the eyeball is said to turn blue (? infantile gastroenteritis). ‘E ira te maki o tēnā pēpe. That baby is suffering from ira. (cf. ira1.)

iraira

iraira, n., v.i. (Show) linear marks, fq. ira. ‘Ea‘a tērā iraira i runga i te kaingākai? What are those marks (e.g. scratches) on the table?; Kua iraira tōna rima i te pāraku‘ia‘anga e te kiorengiāo. The cat left scratch marks … Continue reading

iri-2

iri-2. See (iri)iria.

iri1

iri1, v.i. 1. Rest on some support, lodge on something. E tuku i tēnā pi‘a ma‘ata kia iri meitaki ki runga i tēia ngā potonga rākau. Put that big crate down so that it rests securely on these two bits … Continue reading

iriiri

iriiri, (-a, -‘ia), fq. iri1. Rest, lodge, settle or ground on something; get a place on (bus, boat). I te iriiri‘anga te ‘ātavatava rākau ki te ni‘a o te kauvai, kua tiki rātou kua ‘ōparapara ‘aka‘ou ki roto i te … Continue reading

iro1

iro1, n., v.i. Maggot, threadworm, weevil, worm-like bacillus; maggoty. Kua kī te ika mate i te iro. The dead fish was full of maggots; Kua iro pa‘a tēnā ‘ānani, tīria. That orange may be maggoty, throw it away; Kua titiri … Continue reading

iroiro

iroiro, n., v.i., fq. iro1. Maggots, thread-worm, weevils; maggoty etc. ‘E iroiro rikiriki tei kitea ki roto i tōna toto i te i‘o‘ia‘anga. Tiny worm-like creatures were seen in his blood when it was examined under a microscope; Tē kaī … Continue reading

iti1

iti1, v.i. Little(ness). 1. Small (in size, quantity, amount). ‘E kie iti ‘ua tōna vaka, ‘e tere rā. His canoe has only a little sail, but it goes fast; ‘E iti tēnā ‘a‘ai i tāku i mou mai ana i … Continue reading

iti2

iti2, (-a, -‘ia). 1. Harry (i)an animal with (ki) another. Inā, kia iti i te puaka ki te puakāoa. Go on, set the dog on the pig; ‘Ē rua rāi ōku iti‘anga i taua toa puakā ra ki te puakāoa, … Continue reading

itiiti1

itiiti1, v.i. Gnaw spasmodically, throb (of pain), cf. katikati. Kua itiiti te mamae i tōna kōpū. He has a gnawing pain in his stomach; Kua kite ‘aia ē ka ‘ānau ‘aia i te itiiti‘anga mai te mamae. She knew her … Continue reading

itiiti2

itiiti2, (-a, -‘ia), fq. iti2. 1. Harry. Tērā tō ‘oro‘enua kua ‘oro, kua itiitia ki te puakāoa. There’s your horse, it’s run off, it’s been harried by a dog; Kua itiiti ‘aia i te puaka ki te puakāoa. He urged … Continue reading

iva

iva, v.i. Nine, ninth. Kā iva rā i tōna maki‘anga. He’s been ill for nine days now; ‘E pupu iva tōku i te ‘āpi‘i. I‘m in the ninth grade at school; ‘Ē iva nga‘uru mā iva ōna mata‘iti. She’s ninety-nine. … Continue reading

ivi

ivi, n. 1. Bone, spine. Kua va‘ī koe iaku ki te kiri e te kiko, e kua akaketaketa iaku ki te ivi e te uaua (Job 10.11). Thou hast clothed (wrapped) me with skin and flesh, and hast fenced (stiffened) … Continue reading

iviivi

iviivi, n. Little bones or (fish’s) spines. Tanua tēnā iviivi no‘u. Bury those stonefish spines; ‘E ika iviivi tēnā, ‘auraka e kai. That fish is full of little bones, don’t eat it. [ivi RR.]

Leave a Reply