ia2

ia2, part. So, then, in that case, for that reason.

Kāre ia ‘aia e ‘aere mai.
So she won’t be coming, then;

Ka ‘aere rā ia tāua.
So let’s go, then;

Mē kua rave ‘aia i te kino, nā kōtou ia ‘aia e ‘akavā.
If he has committed a crime, then you must judge him;

Kāre ia i tika taua tuatuā ra.
So the story isn’t true, then.

Leave a Reply