‘ī‘ī4

‘ī‘ī4, v.i. Come out in goose pimples, fq. ‘i‘ī2.

I te ‘ī‘ī‘anga tōna pākiri, kua kite māua ē kua mataku ‘aia.
We could see he was scared when he kept coming out in goose-pimples;

Kua ‘i‘iki tōku pākiri.
I‘m coming out in goose pimples. (cf. ‘

i‘ī2.)

Leave a Reply