‘īnitinia

‘īnitinia, n., v.i. (Work as an) engineer.

Koia te ‘īnitinia ma‘ata i runga i tō mātou pa‘ī.
He’s the chief engineer on our ship;

I ‘īnitinia ana au i runga i tērā pa‘ī.
I was the engineer on that ship;

‘Ē toru mata‘iti i tōku ‘initinia‘anga i runga ia Mātua.
Three years I served as engineer on the Mātua.
[Eng. engineer.]

Leave a Reply