‘īoi, ‘ī‘oi1

‘īoi, ‘ī‘oi1, v.i. Lopsided, skewed.

‘E ‘ē‘ē pa‘a tei runga i tōna to‘e, i ‘ī‘oi ei tāna ‘aere.
I think he’s got a boil on his backside and that’s why he’s walking lopsided like that;

Kua ‘ī‘oi te ‘akatū‘anga i tēnā ‘are.
That house has been built lopsided;

Ā te a‘a ‘ua tō mata i te ‘ī‘oi ‘aere!
What do you look like squinting around like that!
[? ‘ī-7, oi.]

Leave a Reply